menü

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti se zpracováváním osobních údajů, Vám v zmyslu Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. dubna 2016 o ochrane fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu takových údajov, poskytujeme následující.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Provozovatelom, který určil účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů je spoločnosť ANDREA SHOP, sro, se sídlem Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 277 151, DIČ: 2022093601, DPH001, DPH , zapsaná v obchodním registru Okresního súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 17761/T

Môžete sa na nás obrátit telefonicky na čísle +421 31 590 1818, písemně na adrese Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, alebo  e-mailem eshop@andreashop.sk

ZODPOVEDNÁ OSOBA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V záležitostiach, které se týkají ochrany osobních údajů, si můžete dovolit na Zodpovednú osobu, která byla ustanovena podle čl. 37 nařízení GDPR.

Zodpovednú osobu můžete kontaktovat přímo na adrese: zodpovednaosoba@andreshop.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH BEZPEČNOSŤ

Minimalizujeme rozsah osobních údajů, které zpracováváme tak, aby postačovali na kvalitní plnění služeb, které od nás očekávali, abychom splnili zákonné povinnosti, a tak abychom chránili naše oprávnené práva. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobní údaje našich potenciálních zákazníků, kteří nám dali souhlas. Spracováváme tyto kategorie osobných údajů:

·       Základní údaje, kterými jsou vaše meno a priezvisko, adresa bydliště, případně IČO, pokud jste podnikatel – fyzická osoba (živnostník).

·       Kontaktní údaje, kterými jsou Váš e-mail, telefonní číslo, nebo kontaktní adresa.

·       Registračné údaje (meno, heslo) a nastavení účtu, pokud jste se před nákupem zaregistrovali.

·       Informace o produktech a službách, které jste si zakoupili, nebo zvažujete jejich nákup. Ide například o údaje z objednávok, faktúru, úhradu, nebo o údaje z nákupného košíku.

·       Informace o používaném našem eshopu, o tom ako sa pri návšteve spravujete, stránky, které si čtete, odkazy na které klikáte, jak prechádzate jednotlivými stránkami. Tyto údaje zahrnují i informace o vašom zařízení (technické parametry, operační systém, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč), informace o IP adrese vašeho zařízení a tohoto odvodené geografické polohy, jakož i získané soubory cookies< /u> a podobných technologií 

·       Údaje o čítaní našeho newslettra. Či vám byly správy doručené, čas otvorenia správ, obsah, který vás zaujal, odkazy v správách na které jste klikli a údaje získané prostřednictvím souborů cookies a podobných technologií.

·       Záznamy e-mailovej a chatovej komunikace, záznamy telefonátů, případně inú komunikaci s vámi v elektronické, nebo písemné podobě.

·       Transakčné údaje, především informace o vašich platbách a platobných metódach.

·       Technologické údaje a logy, které zaznamenávají v informačních systémech během vaší návštěvy na naší androidové lanovce, alebo počas komunikácie. Tyto údaje zahrnují zejména statickou (trvalú), alebo dynamickú (dočasnou pridelenú) IP adresu vašeho zařízení, údaje o operačním systému, použitém prohlížeči, čas a dĺžku trvania návštev, alebo komunikácie.

·       Údaje související s návštevou našich predajů – obrazové záznamy (bez zvuku) z vašich osobných návštev v našich predajniach. (Informácie o spracovávání osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů monitorujících veřejně prístupné priestory prodeje )  

Vaše osobné údaje chráníme pomocí účinných bezpečnostních technologií aj organizačních opatrení. Všechny údaje jsou šifrované, chráněné novou generací firewallov a pravidelně zálohované. Přístup k nim mají pouze profesionálí zaměstnanci a odborně preverení dodavatelé.

Viac informací o technických a organizačních bezpečnostních opatřeních, které jsme jako poskytovatelé digitálních služeb podle zákona kybernetickej bezpečnosti zavedli a které vyjdou z noriem ISO/STN 27001 vám poskytneme na požádání. 

 

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám umožnili pohodlný nákup, abychom vám objednaný tovar doručili. Vaše osobné údaje zpracováváme v súlade se zákonem, na základě následujících právnych základů:

Spracovávání na základě súhlasu dotknutej osoby podle. čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR

·       Pre účely zasielania informačného newslettra na jehož odběr můžete zaslat formulář na naší webové stránce. Svůj souhlas se zasíláním newslettra můžete různě opakovat.

·       Pro účely zobrazování behaviorálne reklamy na základě vašich zájmů podle předchozího obsahu navštívených stránek. Váš souhlas prostřednictvím souborů cookies, můžete opakovaně odvolat. (Viac o súboroch cookies)

·       Pro účely organizovania spotrebiteľských soutěží, kterých se můžete dobrovolně zúčastnit, pokud splníte podmínky účasti v ej soutěži.

Spracovávání na základě plnenie zmluvy podľa. čl. 6 ods. 1. písm. b) nariadenia GDPR

·       Pre účely objednávania a dodania zboží (príprava a realizace kúpnych smluv uzavřených na diaľku)

·       Pre účely obchodní komunikace, v rámci přípravy a realizaci obchodních smluv, při objednávání zboží, jeho doručování, jako aj poskytování informací.

·       Pro účely registrace v e-shopu, jako krok, který na základě vašeho rozhodnutí předešlého uzavření smlouvy a umožňuje vám pohodlnější opakované nákupy, získáte přehled o vašich objednávkách jako možnost přístupu k vášim údaji a ich úpravám.

·       Pro účely poskytování údajů pro doručenie zboží kuriérom. Nami využívané společnosti poskytují služby dle zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách  vaše údaje spracúvajú ako tretia strana a to po dobu nevyhnutnou pre doručenie zásielok.

Spracovávání na základě zákonné povinnosti podle. čl. 6 ods. 1. písm. c) nariadenia GDPR

·       Pro účely vybavování reklam, podle zákona č.  250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na diaľku nebo mimo provozní prostory

·       Pre účely vedenia účtovnej a daňovej agendy, podľa zákona č. 431/2002 a účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a zákona č. 595/2003 o dani z příjmu

·       Pre účely bezpečnosti sietí a informačních systémů,podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a podle čl. 32 nařízení GDPR

·       Pro účely vybavování žádostí dotknutých osob, súvisiacich s uplatňováním práv v rámci ochrany osobních údajů podle nariadenia GDPR.

Spracovávání na základě oprávneného záujmu, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľa podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR

·       Pro účely zasílání informačního zpravodaje pro zákazníky v súvislosti s registrací nebo nákupem. Zo zasílání novinek se můžete opakovaně odhlásit.

·       Pre účely overovania spokojnosti zákazníkov, v súvislosti s prieběhem posledního nákupu.

·       Pre účely komunikácie prostřednictvím sociálnych sítí, v súvislosti s vašou interakcí na nami publikovaný obsah prostřednictvím naší partnerské stránky, webových stránek, newslettra, blogu a pod.

·       Pre účely vedenia právnej agendy, súvisiacej preukazovania, obhajovania a uplatňovania právnych nárokov.

·       Pre účely monitorování prodeje kamerovým systémom, určeného na ochranu majetku provozovatela i zákazníkov a ochranu zdravia a života osob přicházejících v priestoroch prodejni.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobní údaje mohou být chráněny poskytnutými následujícími kategóriám príjemcov:

·       Kuriérske a prepravné společnosti

o   Gebrüder Weiss, s.r.o., se sídlem Diaľničná cesta 20, Senec 903 01, IČO: 31 341 381

o   Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., se sídlem Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498

o   Slovenská pošta, a.s., so sídlem Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

o   Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlem Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217

o   Zásielkovňa s.r.o. so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01  Bratislava, IČO: 48 136 999 

o   Geis Parcel SK s.r.o. so sídlem Trňanská 6, 960 01  Zvolen, IČO: 46 489 592

·       Marketingové agentury a centra hovorů

o   Consultee, s.r.o., se sídlem Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 47443537

·       Poskytovatelé IT služeb

o   epix media, s.r.o., se sídlem Korzo Bélu Bartóka 345/12 929 01 Dunajská Streda, IČO: 48048071

o   Společnost SEAL IT Services, s.r.o. so sídlom Topoľová 2 811 04 Bratislava, IČO: 35880872

o   VSHosting s.r.o., se sídlem Praha 10, Sodomkova 1579/5, PSČ 102 00, IČ: 615 05 455

o   MAURIT, s.r.o., se sídlem Tajovského 225/8 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36739022

o   Společnost Smartsupp.com, s.r.o. se sídlem Milady Horákové 13, 602 00 Brno, IČO: 03668681

·       Ďalej advokátske a právne kancelárie, účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradci, znalci a súdny znalci, inkasní společnosti a exekútori, súdy a orgány činné v trestnom řízení.

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak vaše údaje zpracováváme na základě souhlasu, budeme je zpracovávat během trvání vašeho súhlasu maximálně však po dobu 3 let. Po zálohe tejto lehoty ich zlikvidujeme. Táto lehota môže byť aj kratšia například:

·       V případně zasílatia newslettra 24mesiacov od posledního otvorenia

·       V případné zobrazování behaviorální reklamy podle typu inzertního systému 6 měsíců až 3 roky

Ak vaše údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, budeme je zpracovávat po dobu platnosti smlouvy a 5 let po jejím ukončení.

Ak vaše údaje zpracováváme na základě zákonných povinností, budeme je zpracovávat po dobu, kterou určujete příslušný legislativní předpis.

·       V případě účtovníctva je tato doba 10 let

·       V případných reklamacích je tato doba 2 roky od reklam

·       V případě kybernetickej bezpečnosti je tato doba 12 měsíců

Ak vaše údaje zpracováváme na základě oprávneného záujmu, který sledujeme jako provozovatele, budeme ich provozovat po dobu trvání nutnú na dosažení účelu.

·       V případě kamerových systémů je tato doba 72 hodin.

·       V případně zasílání newslettra 24 měsíců roky od posledního otvorenia 

·       V případně preukazovanie, obhajovanie a uplatňovania právnych nárokov do doby, po ktorej budú premlčané. (pro občano-právní spory 3 roky)

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Při zpracovávání vašich osobních údajů jsme vytvořili vaše práva.

·       Máte právo na přístup k svojím osobním údajům, jakož i právo vědět, jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, tedy doba zpracovávánia.

·       Máte právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné, nebo se změnili, kontaktuje nás, opravíme ich.

·       Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou nesprávné, nebo jsou zpracovávány nezákonně.

·       Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte právo často svoj odsouhlasit odvolat, bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracovávánia založeného na souhlasu uživatele před jeho odvoláním.

·       Máte právo na zneužití, i když budeme údaje zpracovávat pouze na ty nejnutnější zákonné důvody, nebo vůbec.

·       Máte právo na přenosnosť údajov, pokud si přejete prenést ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám jejich v zodpovedném formátu, pokud tomu nebudete bránit jiné technické nebo zákonné překážky.

Máte právo napadnout stížnost dozornému orgánu, kterým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Před online podanie žádostí o výkon práv dotknutej osoby můžete použít formulář v časti infocentra

–        FORMULÁR PRO PODANIE ŽIADOSTI

Vaše práva si můžete tiež použiť zavolaním na telefónne číslo +421 31 590 1818, písemně na adrese Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, alebo  e-mailem eshop@andreashop.sk.

Na vašu žádost odpoviem bezplatne v lehote do 30 dní. V případě zložitosti, nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněni tuto lehotu rozšířit o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dojde budeme ás o tom, aj o dôvodoch vediet. 

Ak bude vaše žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávněni účtovat si administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby. 

Vaše práva si můžete tiež použiť zavolaním na telefónne číslo +421 31 590 1818, písemně na adrese Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, alebo  e-mailem eshop@andreashop.sk.

Na vašu žádost odpoviem bezplatne v lehote do 30 dní. V případě zložitosti, nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněni tuto lehotu rozšířit o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dojde budeme ás o tom, aj o dôvodoch vediet. 

Ak bude vaše žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávněni účtovat si administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby. 

NÁSLEDUJ NÁS!

NÁSLEDUJ NÁS!

VIONN ZÁKAZNICKÝ SERVIS

ZŮSTAŇME V KONTAKTĚ.

Cílem našeho zakaznického servisu je, aby jste co nejrychleji dostali pomoc k Vašim produktům VIONN GO. Více informací najdete na naší stránce v sekci služby zákazníkům.

Česká republika

ANDREA SHOP, s.r.o.
033/321 25 27, 033/321 25 21
info@vionn.cz

ANDREA SHOP, s.r.o.
033/321 25 27, 033/321 25 21
info@vionn.cz

NÁSLEDUJ NÁS!

Košík 0